Utforske formlikhet og kongruens med Geogebra

Geogebra gir oss gode muligheter til å utforske geometriske sammenhenger. Vi kan lage dynamiske figurer slik at vi kan gjøre endringer, men samtidig se at sammenhengene vi finner stemmer.

La oss utforske  formlikhet og kongruens i med Geogebra.  

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage din egen mangekant i Geogebra og forstørre objektet med en glider. Bruk figurene dine til å forklare sammenhenger ved formlikhet og kongruens til en læringspartner. 

DigitAbel – for dypere læring