Finne avstanden over Glomma med Geogebra

Du står på siden av Glomma og lurer på hvor langt det er over. La oss finne ut hvordan vi kan beregne hvor langt det er over, uten å bli våte.

Først må vi ta ut noen punkter på den siden vi står, og måle avstander mellom disse punktene. Deretter kan vi beregne avstanden med denne informasjonen.

Rent praktisk må vi gjøre følgende:

  • Stå ved elvebredden. Det er punkt A
  • Se over på den andre siden og finn punkt B
  • Forleng AB gjennom B til punkt C
  • Sett av punkt D slik at vinkel DCA blir 90 grader
  • Stå i punkt D og sikte mot punkt B. Linjen skjærer elvebredden i punkt E.
  • Mål CD, CA og EA

(et forslag til løsning med mål liger under videoen)

Oppgave til etterarbeid!

Lag en tegning på arket ditt av en elv. Kan du bruke linjal til å lage noen punker på arket til å finne bredden på elven, UTEN å legge linjalen over elven?

DigitAbel – for dypere læring