Utforske formlikhet og kongruens med Python

Når vi skal finne ukjente sider i formlike figurer så er det jo moro å ha skrevet sin egen kode i Python som gjør jobben. 

Pyton
				AC = 5.73 # lengden av en side i den ene mangekanten
EF = 8.59 # lengden av en samsvarende side i den formlike mangekanten
f = round(EF/AC,1) # f blir forholdet mellom samsvarende sider
DE = round(6.6*f,1) # DE er en ukjent side i den største mangekanten
print(DE)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan endre 1-3 i koden over og finne forholdet mellom to andre samsvarende sider i de formlike mangekantene. Hva fant du ut?

DigitAbel – for dypere læring