Formlikhet og kongruens 9.trinn

“utforske egenskapene ved ulike polygoner og forklare begrepene formlikhet og kongruens”

“utforske, beskrive og argumentere for sammenhenger mellom sidelengdene i trekanter”

 

Formlikhet og kongruens
Når vi jobber med å forstå sammenhenger innen formlikhet og kongruens så er det noen begreper vi bør ha kontroll på. Det er viktig å bruke tid på å utforske sammenhenger ved formlikhet sånn at vi kan forstå og forklare det på en god måte.  Digitale verktøy kan være en god hjelp til å modellere og anvende slike sammenhenger. 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring