Formlikhet og kongruens 9.trinn

“utforske egenskapene ved ulike polygoner og forklare begrepene formlikhet og kongruens”

“utforske, beskrive og argumentere for sammenhenger mellom sidelengdene i trekanter”

 

Utforske forhold mellom samsvarende sider i mangekanter
La oss utforske formlikhet ved å finne forhold mellom samsvarende sider i mangekanter. 

Hvor langt er det over elva?
Hvis du står og ser over en elv, og vil finne ut hvor langt det er over, uten å bli våt på beina, så er det mulig. Vi kan faktisk bruke formlikhet. 

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring