Tallmønster og figurtall i Excel

Til høyre ser du tre av de vanligste figurtallene i matematikken, kvadrattall, rektangeltall og trekanttall. 

Se på sammenhengen mellom denne tabellen og figuren til høyre. Dette kan vi også utforske videre. La oss lage en oversikt i Excel over de 100 første tallene i disse tallrekkene.

Oppgave til etterarbeid!

Hva med denne tallrekken?

DigitAbel – for dypere læring