Utforske figurtall med Python

Før vi går igang med å kode, så bør vi kanskje se litt på hva figurtall egentlig er. 

Det finnes uendelig mange figurtall, men de vi skal se på her er tre av de mest kjente, kvadrattall, rektangeltall og trekanttall. på figuren til høyre kan du se hvorfor tallene har de navnene de har.

De 3 første kvadrattallene er 1-4-9

De 3 første rektangeltallene er 2-6-12

De 3 første trekanttallene er 1-3-6

La oss bruke Python til å utforske videre!

Pyton
				# Et program som viser de 10 første kvadrattall, rektangeltall og trekanttall
for n in range(55,61):
    kt = n*n
    rt = n*(n+1)
    tt = round(n*(n+1)/2)
    print("Figurnummer:",n,"KvTall:",kt,"RekTall:",rt,"TrekTall:",tt)
    print("-"*40)
			
Oppgave til etterarbeid!

Hvordan ser figur 7 ut?

Hvor mange prikker er det i figur 100?

Hvor mange prikker er det i figur nr n?

DigitAbel – for dypere læring