Utforske figurtall med Geogebra

Når navnet er “figurtall”, så bør vi kunne lage figurer. Her bruker vi Geogebra til å lage dynamiske figurer som endrer størrelse, areal, med variabel n.

I tillegg til glider, så får vi bruk for verktøy som regulær mangekant, normal og vanlige mangekanter.

 

Oppgave til etterarbeid!

Du har nå sett hvordan man kan lage egne dynamiske figurer i Geogebra. Klarer du å lage en egen figur som endrer størrelse med en glider? Prøv, og husk å gi figuren et heftig navn!

DigitAbel – for dypere læring