Tallmønster og figurtall 8.trinn

“beskrive og generalisere mønstre med egne ord og algebraisk”

“lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner”

Figurtall
Matematikken er full av figurtall, og de mest kjente er kvadrattall, rektangeltall og trekanttall. La oss utforske disse tallfølgene litt 🙂

Åpen oppgave

Tips til vurdering!

Lag ditt eget figurtall. Du bestemmer selv hva tallet skal hete, men figurene må følge et mønster som skal være mulig å forutse. Vis hvordan de 5 første figurene vil se ut. Vis hvordan man kan finne antall prikker/kvadrater/streker i figur nr n.

DigitAbel – for dypere læring