Tallmønster og figurtall 8.trinn

“beskrive og generalisere mønstre med egne ord og algebraisk”

“lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner”

Utforske vanlige figurtall
Matematikken er full av figurtall, og de mest kjente er kvadrattall, rektangeltall og trekanttall. La oss utforske disse tallfølgene litt 🙂

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring