Finne faktorer med Python

Hvordan kan vi bruke programmering til å finne faktorer?

Vel, en faktor til et tall er et tall som vi kan dele med og få et heltall…eller det blir enklere med et eksempel:

4 er en faktor til 12 fordi:
12 / 4 = 3
…og 3 er et heltall.

Vi kan altså sjekke hvor mange tall vi kan dele med og få et heltall til svar.

I eksemplet til høyre, så ser du hvordan vi kan begynne å utforske faktorene til tallet 60. Hva kan vi dele med? Vel, vi kan bare dele på heltall, siden vi skal finne faktorer, og siden svaret skal bli et heltall så er det ingen vits i å dele med tall større enn 60.

La oss derfor dele med alle tall fra 1 til 60, og se hva vi finner.

I eksemplet over ser du kanskje at jeg bruker noen variabelnavn litt utenom det vanlige. Husk:

\frac{divident}{divisor}=kvotient

divident : divisor = kvotient

Pyton
				# finne faktorer i et tall

divident = 60 # Tallet vi skal sjekke

for divisor in range(1, divident + 1):
    kvotient = divident / divisor
    if kvotient.is_integer():
        print(kvotient)
			
Oppgave til etterarbeid!

I dette programmet så sjekker vi om tallet vårt kan deles på alle tall fra 1 til tallet selv.På denne måten kan vi også sjekke om et tall er et primtall.

Hvor mange faktorer har et primtall?

Kan du gjøre programmet bedre, ved å fortelle dersom brukeren har lagt inn et primtall?

DigitAbel – for dypere læring