Finne faktorer med Geogebra

Hvordan kan vi bruke geogebra til å finne faktorer?

Vel, en faktor til et tall er et tall som vi kan dele med og få et heltall…eller det blir enklere med et eksempel:

4 er en faktor til 12 fordi:
12 / 4 = 3
…og 3 er et heltall.

Vi kan altså sjekke hvor mange tall vi kan dele med og få et heltall til svar.

La oss lage et dynamisk rektangel som alltid er 60 stort, og sjekker hva lengden og bredden kan være. Dersom begge er heltall, så MÅ disse være faktorer, begge to.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke denne fremgangsmåten og finne alle faktorene til 84?

DigitAbel – for dypere læring