Utforske primtall med Geogebra

La oss bruke Geogebra til å utforske primtall. Vi lager en glider fra 1 til 200, og faktoriserer denne varierende verdien. Vi kan da følge med på om tallet er et primtall eller ikke

Oppgave til etterarbeid!

Burde 1 være et primtall? Hva slags definisjon bør vi egentlig ha for primtall?
Se denne videoen, og skriv din egen definisjon på hva et primtall egentlig er, og forklar hvorfor du mener at 1 er/ikke er et primtall.

DigitAbel – for dypere læring