Utforske primtall og sammensatte tall med Excel

Vi kan bruke Excel til å lage en tabell som viser en god oversikt over hvordan naturlige tall kan deles i primtall og sammensatte tall.
Da kan vi også lage en oversikt over hvilke primtall de ulike sammensatte er bygd opp av.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du utvide tabellen for naturlige tall opp til 30?

DigitAbel – for dypere læring