Utforske primtall og sammensatte tall med Python

Vi bruker Python til å lage et dataprogram som kan la oss teste om et tall er primtall eller sammensatt tall. Vi bruker to løkker til å fylle en liste med produkter fra 2\cdot 2 til 100 \cdot 100

Vi vet at alle primtall må ha faktor 1 i seg. Ingen av produktene i lista vår er satt sammen med faktor 1. Det kan vi bruke når vi skal sjekke et tall. 

Pyton
				#--------------------nivå 1---------------------------
liste = []
for i in range(2,101):
  for j in range(2,101):
    liste.append(i*j)
tall = 5

if tall in liste:
  print(tall, "er et sammensatt tall.")
else:
  print(tall, "er et primtall.")
			
Pyton
				#------------------nivå 2--------------
liste = []
for i in range(2,101):
  for j in range(2,101):
    liste.append(i*j)

for tall in range(2,201):
  if tall in liste:
    print(tall, "er et sammensatt tall.")
  else:
    print(tall, "er et primtall.")
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du skrive om kodelinje 6(nivå 1) og lage et program som ber om en input fra brukeren? Brukeren skal kunne taste inn tallet som skal testes?

DigitAbel – for dypere læring