Utforske primtall med Python

Vi kan skrive et program i Python som kan avgjøre om et tall er primtall eller sammensatt. Da må vi bruke det vi kan om primtall og tenke over hvordan vi kan bruke det i en Pyhton-kode.

Vi lager en tabell og bruker den i en if-test når vi skal avgjøre. 

Vi lager først en kode der vi kan sjekke ut ett tall og finne ut om tallet er et primtall eller et sammensatt tall.

NB! Vi tester bare for tall opp til 100.

Deretter lager vi en ny løkke og finner primtall og sammensatte tall mellom 2-20.

Pyton
liste = []
for i in range(2,11):
  for j in range(2,11):
    produkt = i*j
    liste.append(produkt)
    
tall = 7
if tall in liste:
  print(tall,"er et sammensatt tall.")
else:
  print(tall,"er et primtall.")


#------------------ nivå 2-----------------------------

liste = []
antall = 0
for i in range(2,11):
  for j in range(2,11):
    produkt = i*j
    liste.append(produkt)
    
for tall in range(2,21):
  if tall in liste:
    print(tall,"er et sammensatt tall.")
  else:
    print(tall,"er et primtall.")
    antall = antall + 1
print()
print("Det er", antall, "primtall mellom 1-20.")
Oppgave til etterarbeid!

Kan du utvide denne koden med en liste som heter primtall. Når programmet finner et primtall så skal det legges i lista primtall. Til slutt skal koden skrive ut alle primtall i lista.

Tips:
primtall = []

Utfordring:
Kunne du funnet antall primtall uten å bruke en teller? (kan du få koden til å skrive ut hvor mange elementer det er i en liste?)

DigitAbel – for dypere læring