Utforske primtall og sammensatte tall geometrisk i  Geogebra

La oss bruke mangekanter i Geogebra til å avgjøre om et tall er primtall eller sammensatt tall. Vi tegner rektangler som har areal lik det tallet vi vil avgjøre om er primtall eller sammensatt tall. Dersom vi bare kan representere et tall med et rektangel der en av sidene må være 1, så er det et primtall. 

Lurt, ikke sant. La oss tegne.

Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du lage geometriske representasjoner (rektangler) av primtall og sammensatte tall mellom 10-20?
  • Er det noen tall mellom 10-20 som har flere mulige representasjoner som viser at det er et sammensatte tall?
  • Kan du tegne dem i Geogebra?

DigitAbel – for dypere læring