Utforske primtall med Excel

Vi kan benytte oss av Excel til å finne primtall. I dette eksemplet skal vi finne alle primtallene under 100, og vi skal benytte oss av en metode som kalles “Eratosthenes sil“. Metoden går ut på at vi lister opp alle tall opp til 100, og deretter fjerner alle tall som vi kan vise er sammensatt. Dette trenger vi bare gjøre frem til tallet 10, fordi 10×10 blir 100. Det betyr at dersom vi skal gange et tall over 10 med et tall for å få 100, så må det ganges med et tall under 10, og det har vi allerede testet (var du med?).

Vi setter igang:

Oppgave til etterarbeid!

Kan du benytte deg av Eratosthenes sil og finne alle primtall opp til 400?

DigitAbel – for dypere læring