Finne faktorer med Excel

Hvordan kan vi bruke et regneark til å finne faktorer?

Vel, en faktor til et tall er et tall som vi kan dele med og få et heltall…eller det blir enklere med et eksempel:

4 er en faktor til 12 fordi:
12 / 4 = 3
…og 3 er et heltall.

Vi kan altså sjekke hvor mange tall vi kan dele med og få et heltall til svar.

I eksemplet til høyre, så ser du hvordan vi kan begynne å utforske faktorene til tallet 60. Hva kan vi dele med? Vel, vi kan bare dele på heltall, siden vi skal finne faktorer, og siden svaret skal bli et heltall så er det ingen vits i å dele med tall større enn 60.

La oss derfor dele med alle tall fra 1 til 60, og se hva vi finner.

Oppgave til etterarbeid!

I oppgaven over fant du alle faktorene i tallet 60. Det viste seg å være ganske mange. Kan du finne et tall som har flere faktorer enn det 60 har, og skrive ned de faktorene?

DigitAbel – for dypere læring