Primtall og faktorisering 8.trinn

“utforske og beskrive primtalls-faktorisering og bruke det i brøkregning”

Hvilke tall er egentlig primtall?
La oss undersøke hvilke tall som egentlig er primtall.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring