Primtall og faktorisering 8.trinn

“utforske og beskrive primtalls-faktorisering og bruke det i brøkregning”

Utforske primtall og sammensatt tall.
La oss undersøke noen naturlige tall og se hvorfor de enten er et primtall eller et sammensatt tall. 

Hvordan kan vi lete etter primtall?
La oss finne primtall.

Kan vi finne alle faktorene til et tall?
Alle tall har et antall faktorer. La oss se om vi kan finne alle faktorene til 60.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

49 000

DigitAbel – for dypere læring