Utforske potens og kvadratrot med Excel

Det kan være oversiktlig å lage tabeller i Excel. Da kan vi vise en systematisk oversikt av det vil vil vise. Vi lager kolonner for grunntall, eksponent og potens og utforsker sammenhengene. Vi finner også de ti første kvadrattallene våre og tar så kvadratroten av de igjen.  

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en oversiktlig tabell over titallsystemet i Excel. Lag kolonner fra million-plassen til ener-plassen. Hva er sammenhengen mellom titallsystemet og potenser? 

DigitAbel – for dypere læring