Utforske potens og kvadratrot med Python 

Det kan være lurt å bruke Python til å utforske potenser og kvadratrøtter. Vi kan lage variabler for grunntall, eksponent og potens og se hvordan vi kan endre koden for å se ulike sammenhenger.

Vi bruker en lur måte til å finne kvadratrot i Python. Det å opphøye et tall i 0.5 er det samme som å ta kvadratroten av tallet. 

Pyton
				grunntall = 10
eksponent = 2
potens = grunntall**eksponent
print(potens)
			
Pyton
				kt = [1,4,9,16,25]
for i in kt:
    kvadratrot = i**0.5
    print(kvadratrot)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode som finner de 10 første kvadrattallene og deretter finner kvadratroten av disse?

DigitAbel – for dypere læring