Utforske potens og kvadratrot i Geogebra  

Hvorfor heter det kvadrattall?

Hvorfor heter det kvadratrot?

La oss bruke Geogebra til å utforske potenser og kvadratrøtter. Vi lager representasjoner av kvadrattall og bruker CAS til å se sammenhenger.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke glider og CAS til å vise hvordan en potens med grunntall 2 utvikler seg?
Bruk eksponenter fra 0-10.

DigitAbel – for dypere læring