Potens og kvadratrot 8.trinn

“bruke potenser og kvadratrøtter i utforsking og problemløsing og argumentere for framgangsmåter og resultater”

Utforske potenser og kvadratrøtter
4^2 =4\cdot 4=16
\sqrt16=4

La oss utforske disse sammenhengene og se hvordan digitale verktøy kan hjelpe oss til å forstå potenser og kvadratrøtter og sammenhengen mellom dem.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring