Omgjøring fra meter med Excel

Milli-, centi-, desi- og kilo- er alle prefikser som vi bruker sammen med meter.

La oss se hvordan vi kan benytte formler i Excel til å gjøre om mellom disse måleenhetene.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tilsvarende tabell med gram (g), hektogram (hg), kilogram (kg) og tonn (t)?

DigitAbel – for dypere læring