Omgjøring av hastigheter med Python

I denne aktiviteten så lager vi et program som regner om mellom ulike enheter for hastighet.

Hvilke enheter trenger vi?
Vel, vi må ta med standardenheten m/s, selv om det kanskje ikke er den vi benytter oss mest av. Mange mennesker i verden benytter seg av “miles per hour”, så det bør vi jo ta med, i tillegg til den vanligste…..kongen av hastighet….km/h.

Vi lager programmet slik at brukeren bare skriver inn et måltall, så regner programmet ut denne verdien i alle retninger 🙂

Pyton
				# Omgjøring av hastighet
måltall = 128

# km/h -> mph
mph = round(måltall / 1.609,2)
print(måltall, "km/h =", mph, "mph")

#mph -> km/h
kmph = måltall * 1.609
print(måltall, "mph =", kmph, "km/h")

#km/h -> m/s
mps = måltall / 3.6
print(måltall, "km/h =", mps, "m/s")

#m/s -> km/h
kmph = måltall * 3.6
print(måltall, "m/s =", kmph, "km/h")
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage et tilsvarende program som gjør om temperatur-verdier? (Celcius, fahrenheit og kelvin)
Bruk internett til å finne verdier og utregninger som du trenger.

DigitAbel – for dypere læring