Omgjøring av temperatur med Geogebra

Geogebra kan brukes til mye, og denne gangen tenkte jeg å benytte algebra-feltet. Vi kan lage en fin “kalkulator”.

La oss se litt på omregninger av temperaturer, og bruk av glider i algebra-feltet.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tilsvarende “kalkulator” som gjør om hastigheter?

Fra km/h til m/s og mph (miles per hour)

DigitAbel – for dypere læring