Måleenheter 8.trinn

lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter

Måleenheter
Måleenheter er mer enn å huske på å skrive benevning. Hvis man skal vise forståelse for hva man faktisk regner ut, så er det naturlig at man kommuniserer med korrekte enheter. Vi snakker ofte om størrelser innen avstand, areal og volum, men det kan også dreie seg om hastigheter, vekt eller frekvens. La oss utforske litt ved hjelp av digitale verktøy.

Åpen oppgave

Tips til vurdering!

Exit-card!
Vis et bilde av et basseng på tavla. Gi elevene et A6-ark hver og 5 min til å finne ut hvor mange liter vann de tror det er i bassenget.

DigitAbel – for dypere læring