Måleenheter 8.trinn

lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter

Omgjøring av måleenheter
La oss benytte digitale verktøy til å gjøre om mellom noen vanlige måleenheter.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring