Utforske Abels alder med Python

Hva hvis vi ønsker å se på det samme problemet i Python. Kan vi lage en kode som utforsker alderen til Abel og vennene?

Abel, Beate, Charlie og Dina er tilsammen 101 år. Abel er dobbelt så gammel som Dina, og Dina er 3 år yngre enn Charlie. Beate er 5 år eldre enn Charlie. Hva er alderen til hver av dem?

Oppgave til etterarbeid!

Lag en tilsvarende oppgave selv og som du gir til læringspartneren din. Klarer hen å løse det med koding?

DigitAbel – for dypere læring