Utforske likning med Excel  2x + 7 = 25 – x

Excel gir oss en unik og oversiktlig måte å utforske hver side av en likning. I tillegg gir den oss en meget raskt utregning, og kombinert med et skarpt blikk, så blir likninger løst raskt og effektivt…med et regneark. 

Det viktigste grunnen til å benytte et regneark er allikevel muligheten for å analysere og utforske verdiene raskt, etterhvert som verdien for x endres.

Oppgave til etterarbeid!

Lag en ny bok i Excel (ny fil), og legg inn disse likningene og utforsk hvilke verdier høyre og venstre side vil ha for forskjellige verdier av x.

a) 3x – 8 = 2x + 3

b) 2 – x = 2x – 4

c) 4x – 8 = 16 + 2x

DigitAbel – for dypere læring