Utforske likning med Python  2x + 7 = 25 – x

Det kan være veldig praktisk å utforske likninger med python. En måte å gjøre dette, kan være å teste hva verdien av hver side vil bli med forskjellige x-verdier. Dette kan python gjøre veldig raskt. 

Vi oppretter en løkke som kjører med forskjellige verdier for x, og sammenlikner verdiene på høyre og venstre side av likningen.

Pyton
# La oss utforske følgende likning: 2x+7=25-x
# Vi sjekker med x-verdier fra 0 til 10

for x in range(11):
    vs = 2 * x + 7
    hs = 25 - x
    print("x:", x, "Venstre side:", vs, "Høyre side:", hs)
Oppgave til etterarbeid!

Lag ditt eget python-program som utforsker løsninger på likninger. 

Bruk dette programmet og løs disse likningene:

a) 3x – 8 = 2x + 3

b) 2 – x = 2x – 4

c) 4x – 8 = 16 + 2x

DigitAbel – for dypere læring

Hvor god er denne aktiviteten?

Klikk på en stjerne for å gi din vurdering

0 / 5. 0

Ingen stemmer enda. Bli den første!

Beklager at denne aktiviteten ikke passet.

Hjelp oss å bli bedre!

Hva synes du fungerer dårlig med denne aktiviteten?