Utforske likning med Python  2x + 7 = 25 – x

Vi kan lage en kode i python som “løser” likninger. Metoden baserer seg på å teste ut forskjellige verdier for x, og sjekke om høyre og venstre side blir lik.

Vi oppretter en løkke som kjører med forskjellige verdier for x, og sammenlikner verdiene på høyre og venstre side av likningen.

Pyton
				# La oss utforske følgende likning: 2x+7=25-x
# Vi sjekker med x-verdier fra 0 til 10

for x in range(11):
    vs = 2 * x + 7
    hs = 25 - x
    print("x:", x, "Venstre side:", vs, "Høyre side:", hs)
			
Oppgave til etterarbeid!

Lag ditt eget python-program som utforsker løsninger på likninger. 
Bruk dette programmet og løs disse likningene:

a) 3x – 8 = 2x + 3

b) 2 – x = 2x – 4

c) 4x – 8 = 16 + 2x

DigitAbel – for dypere læring