Likninger 8.trinn

“lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner”

“utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering”

Utforske en likning
2x+7=25-x
La oss utforske denne likningen. Vi ser hvordan verdiene på høyre og venstre side endres nå verdien av x endres. Det betyr at variabelen x i en vanlig likning faktisk bare kan ha en verdi. La oss finne denne verdien på nye måter.

Hvor gammel er Abel?
Abel, Beate, Charlie og Dina er tilsammen 101 år. Abel er dobbelt så gammel som Dina, og Dina er 3 år yngre enn Charlie. Beate er 5 år eldre enn Charlie. 

Vi utforsker et klassisk problem som ofte dukker opp i arbeid med likninger.

Åpen oppgave

Ukas Abel-nøtt!

Du har følgende tall: 5-18-37-44-56-74-81
Hvilket tall må du legge til i denne tallmengden for at gjennomsnittet skal øke med to?

Tips til vurdering!

Det kan være lurt å ha noen vurderingssituasjoner med utforsking av likninger. Oppgaven skal ikke gå ut på å løse likningen, men å forklare hva likningen betyr, og vise hva som må bli riktig løsning og forklare hvorfor. Det bør etterhvert være en grad av metodefrihet for elevene for hvordan likningen skal utforskes, men både regneark, programmering og Geogebra kan være gode utforskingsverktøy.

DigitAbel – for dypere læring