Likninger 8.trinn

“lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner”

“utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering”

Utforske en likning
2x+7=25-x
La oss utforske denne likningen. Vi ser hvordan verdiene på høyre og venstre side endres nå verdien av x endres. Det betyr at variabelen x i en vanlig likning faktisk bare kan ha en verdi. La oss finne denne verdien på nye måter.

Hvor gammel er Abel?
Abel, Beate, Charlie og Dina er tilsammen 101 år. Abel er dobbelt så gammel som Dina, og Dina er 3 år yngre enn Charlie. Beate er 5 år eldre enn Charlie. 

Vi utforsker et klassisk problem som ofte dukker opp i arbeid med likninger.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring