Utforske figurmønster med funksjon i Excel

La oss se hvordan vi kan bruke Excel til å vise at antall brikker i dette figurmønsteret vil være en funksjon av figurnummeret.

funks_figtall_8
Oppgave til etterarbeid!

Kan du vise utviklingen av dette figurmønsteret i Excel?

funksjoner8-2-figsirkler

DigitAbel – for dypere læring