Utforske figurmønster med funksjon i Python

Vi bruker Python til å vise hvordan antall brikker i figurmønsteret er en funksjon av figurnummeret.  Vi lager en løkke og en graf med pyplot. 

funks_figtall_8
Pyton
				for fnr in range(1,11):
    ant = fnr*4 - 3
    print("Antall brikker i fignr",fnr,":",ant)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage ditt eget figurmønster og bruke Python til å vise utviklingen?

DigitAbel – for dypere læring