Utforske figurmønster med funksjon i Geogebra

Vi bruker Geogebra til å se på utviklingen av et figurmønster. Hvordan kan vi lage en rett linje av dette i Geogebra som viser at antall brukker er en funksjon av figurnummeret?

funks_figtall_8
Oppgave til etterarbeid!

Kan du vise utviklingen av dette figurmønsteret i Geogebra?

funksjoner_fig_8

DigitAbel – for dypere læring