Utforske funksjonsuttrykk i Excel.

Excel gir oss mulighet til å lage oversiktlige tabeller og diagrammer som viser oss sammenhengen mellom ulike størrelser. 

Vi kan bruke cellereferanser og autofylling når vi bruker modellene våre til å vise oversiktlige sammenhenger. La oss se på et eksempel:

Abel skal fylle bensin på mopeden sin. Bensinen koster 23 kr/liter. Tanken er helt tom og den har et volum på 10 liter. Det er varmt så Abel vil kjøpe seg en is som koster 25 kr. 

La oss lage et funksjonsuttrykk som viser hva Abel må betale avhengig av hvor mange liter bensin han fyller på tanken. 

Oppgave til etterarbeid!

Abel selger aviser. Han tjener 20 kr per avis han selger og 50 kroner fast hver salgsdag. Abel har 30 aviser han kan selge. Kan du bruke Excel til å lage en tabell og et diagram der du viser disse sammenhengene på en oversikteig måte. 

DigitAbel – for dypere læring