Utforske funksjonsuttrykk i Python.

Det kan være effektivt å bruke Python til å finne ulike funksjonsverdier. Vi kan lage variabler for funksjonsuttrykkene våre og vi kan lage løkker som viser mange sammenhenger på en oversiktlig måte. La oss se på et eksempel:

Abel skal fylle bensin på mopeden sin. Bensinen koster 23 kr/liter. Tanken er helt tom og den har et volum på 10 liter. Det er varmt så Abel vil kjøpe seg en is som koster 25 kr. La oss lage et funksjonsuttrykk som viser hva Abel må betale avhengig av hvor mange liter bensin han fyller på tanken. 

Pyton
				ant_liter = 4
liter_pris = 23
is_pris = 25
tot_pris = ant_liter*liter_pris + is_pris
print(tot_pris)
			
Oppgave til etterarbeid!

Abel selger aviser. Han tjener 20 kr per avis han selger og 50 kroner fast hver salgsdag. Abel har 30 aviser han kan selge. Kan lage et funksjonsuttrykk som viser  at lønnen til Abel er en funksjon av hvor mange aviser han selger? Kan du bruke funksjonsuttrykket ditt i  Python til å utforske denne sammenhengen?

DigitAbel – for dypere læring