Funksjoner 8.trinn

“utforske, forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner”

“representere funksjoner på ulike måter og vise sammenhenger mellom representasjonene

Utforske sammenhenger ved å lage og anvende funksjonsuttrykk.
La oss se hvordan en størrelse kan være en funksjon av andre variable størrelser.  For eksempel hvordan prisen vi må betale for å fylle bensin på mopeden er en funksjon av literpris og  antall liter vi fyller.

Utforske figurmønster med en funksjon.
La oss se om vi kan  lage en funksjon som kan beskrive hvordan atall brikker i et figurmønster vil utvikle seg.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring