Finne verdien av et uttrykk med Python

3a + 2b + 5
Uttrykket har en verdi, men for å finne denne verdien må vi vite verdien på a og b.

La oss sette noen verdier på a og b og finne verdien på uttrykket!

I dette eksemplet skal vi finne verdien hvis:

  • a = 3 og b = 7
  • a = 0 og b = 10
  • a = 4 og b = 4
Pyton
				# uttrykk: 3a + 2b + 5
a = 3
b = 7

verdi = 3 * a + 2 * b + 5

print(verdi)
			
Oppgave til etterarbeid!

La oss bruke uttrykket 3a+2b+5 igjen!

Kan du bruke programmet ditt, og finne verdier for a og b slik at hele uttrykket får verdien 96.

DigitAbel – for dypere læring