Utforske algebraiske uttrykk med Excel

Vi kan bruke Excel til å se på ulike verdier til et algebraisk uttrykk. 

La oss se på omkrets av et kvadrat med sidelengder s.
Uttrykker for omkrets av et kvadrat er: s+s+s+s = 4s

Vi bruker Excel og uttrykket 4s til å finne omkretsen av et kvadrat med sidelengder fra 1-10.

Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du lage et uttrykk for areal av et kvadrat?
  • Kan du bruke uttrykket og Excel til å vise arealet av et kvadrat med sidelengde fra 1-10?

DigitAbel – for dypere læring