Utforske algebraiske uttrykk med Python

Vi kan bruke python til å finne verdier av algebraiske uttrykk. Vi gir variabelen en verdi, og regner ut.

La oss se på omkrets av et kvadrat med sidelengder s.
Uttrykket for omkretsen blir: s+s+s+s = 4s

Vi lager variabler og løkker i Python og finner omkretsen av kvadrater med sidelengder fra 1-10.

Pyton
				#-------------nivå 1-----------------------------------
s = 1
omkrets = s+s+s+s
print(omkrets)


			
Pyton
				#-------------nivå 2------------------------------------
s = 1
omkrets = 4*s
print("Sidelengde:",s,"Omkrets:",omkrets)

			
Pyton
				#--------------nivå 3-----------------------------------
for s in range(1,11):
    omkrets = 4*s
    print("Sidelengde:",s,"Omkrets:",omkrets)
			
Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du lage et uttrykk for areal av et kvadrat?
  • Kan du bruke uttrykket og Python til å vise arealet av et kvadrat med sidelengde fra 1-10?

Utfordring:
Kan du bruke koden din til å bare skrive ut:

  • sidelengde til et kvadrat når arealet er 49.
  • Mulige sidelengder til et kvadrat med areal større enn 25.

Tips: Du må lage en if-test i løkka di.

DigitAbel – for dypere læring