Utforske algebraiske uttrykk med Geogebra

Vi kan bruke Geogebra til å tegne et dynamisk kvadrat som endres med en variabel som bestemmer sidelengden. 

Vi bruker variabelen til å se på omkrets av kvadratet for sidelengder mellom 1-10. 

Vi skriver uttrykket for omkrets i skriv inn feltet: s+s+s+s eller 4s

 

Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du lage et uttrykk for areal av et kvadrat?
  • Kan du bruke en  glider og uttrykket til å vise arealet av et kvadrat med sidelengde fra 1-10?

DigitAbel – for dypere læring