Algebra 8.trinn

“utforske algebraiske regneregler”

Hva er verdien til 3a+2b+5?
Bokstaver i regneuttrykk kalles variabler, og representerer verdier som kan endres, eller som vi ikke kjenner. La oss finne ut hva verdien til et uttrykk er dersom vi kjenner verdien.

Utforske sidelengder i et kvadrat med algebra
I matematikken bruker vi ofte bokstaver og variabler som kan ha ulike tallverdier. Vi kan bruke algebra til å lage korte generelle uttrykk. 

Hvordan kan vi bruke digitale verktøy til å jobbe med enkle algebraiske uttrykk?

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring