Algebra 8.trinn

“utforske algebraiske regneregler”

Algebraiske regneregler
Når vi bruker algebra i matematikken så er det flere regler som er viktig å følge for at matematikken skal bli riktig.  Det er lett å tenke at disse reglene må pugges, men det er mye lurere å jobbe med å utforske og forstå hvorfor matematikken er som den er. La oss utforske algebraiske regneregler ved hjelp av  digitale verktøy.

Åpen oppgave

Tips til vurdering!

–Vurderingstips–

DigitAbel – for dypere læring