Utforske statistikk med Excel

Når vi har data vi ønsker å presentere og jobbe videre med så er Excel et godt verktøy å bruke. Vi må bli gode til å lage tabeller og diagrammer i Excel. Det vi lager må kommunisere godt, og vi må vurdere når vi bør bruke ulike typer diagrammer. 

Vi lager en tabell i Excel med 100 tilfeldige terningkast.

Vi lager ny tabell med terningsverdi fra 1-6 og får Excel til å finne frekvensen for de ulike terningsverdiene.

Vi presenterer dataene i et stolpediagram.

Oppgave til etterarbeid!

Gjennomfør en undersøkelse i klassen din. Du kan for eksempel lage en tabell over frekvensen for ulike skonummer. Presenter dataene du har samlet i et diagram du synes passer. 

DigitAbel – for dypere læring