Utforske statistikk med Python

Vi kan lage lister og løkker i Python der vi kaster en antall tilfeldige terninger, teller antall av de ulike terningsverdiene og presenterer dataene i et diagram.

I denne koden importerer vi to funksjoner fra bibliotekene: matplotlib og random.

Pyton
				from matplotlib import pyplot
from random import randint
terninger = []
verdi = []
antall = []
kast = 100
for t in range(kast):
  terning = randint(1,6)
  terninger.append(terning)

for i in range(1,7):
  verdi.append(i)
  ant = terninger.count(i)
  antall.append(ant)
  
pyplot.bar(verdi,antall)
pyplot.title("Antall av ulike terningverdier")
pyplot.xlabel("Terningsverdi")
pyplot.ylabel("Antall")
pyplot.show()
			
Oppgave til etterarbeid!
Pyton
				from matplotlib import pyplot
dager = ["mandag"," "," "," "," "]
antall = [, , , ,]

pyplot.bar(dager,antall)
pyplot.title("Antall elever på skolen forrige uke: ")
pyplot.show()
			

Kan du bruke koden over til å  lage en undersøkelse i klassen din over antall elever som var på skolen hver dag forrige uke?

 

DigitAbel – for dypere læring