Statistikk 7.trinn

logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av framstilling

Vi kaster terninger og lager tabeller og diagram.
Vi presenteres for mye statistisk materiale i hverdagen. Når vi jobber med å presentere og forstå data i tabeller og diagrammer så må vi utforske mulighetene vi har ved å bruke digitale verktøy.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring