Utforske sammensatte uttrykk med Excel

I matematikktimene så har du jobbet med sammensatte uttrykk og du har sikkert sett på regning med parenteser. Vi kan jobbe med utregninger i Excel hvor vi bruker formler og cellereferanser til å jobbe med sammensatte uttrykk.

Vi lager en tabell i Excel og ser hvordan vi kan lage formler med sammensatte regneuttrykk.

Oppgave til etterarbeid!

Finn to andre varer du kan kjøpe. Lag en pris og bestem hva fire personer i klassen skal handle. Lag en tilsvarende tabell i Excel og bruk formler for utregning.

DigitAbel – for dypere læring