Utforske sammensatte uttrykk med Excel

I matematikktimene så har du jobbet med sammensatte uttrykk og du har sikkert sett på regning med parenteser. Vi kan jobbe med utregninger i Excel hvor vi bruker formler og cellereferanser til å jobbe med sammensatte uttrykk.

Vi lager en tabell i Excel og ser hvordan vi kan lage formler med sammensatte regneuttrykk.

La oss handle is og brus!

Oppgave til etterarbeid!

Finn to andre varer du kan kjøpe. Lag en pris og bestem hva fire personer i klassen skal handle. Lag en tilsvarende tabell i Excel og bruk formler for utregning.

DigitAbel – for dypere læring