Utforske sammensatte utrykk med Python

Vi kan lage en kode i Python der vi oppretter variabler og gir variablene verdier. Variablene kan for eksempel være navn, og verdiene kan være priser for ulike varer. Priser og antall varer kan selvfølgelig endres. 

Las oss bruke Python til å utforske regneuttrykkene vi får når det skal kjøpes kaffe og kaker i kiosken.

Pyton
				kaffe = 20
kake = 30
Ali = kaffe + kaffe + kake + kake
Abel = 2*kaffe + 2*kake
Sverre = 2*(kaffe + kake)
Kari = 3*(kaffe + kake)
Petter = 3*kaffe + 3*kake

print("Ali må betale kr:",Ali)
print("Abel må betale kr:",Abel)
print("Sverre må betale kr:",Sverre)
print("Kari må betale kr:",Kari)
print("Petter må betale kr:",Petter)

			
Oppgave til etterarbeid!

Finn to andre varer man han kjøpe i butikken. Lag en variabel og gi den en verdi(pris). La fire i klassen “dra på handletur” og bruk Python til å sette opp regneuttrykkene og skrive ut beløpet de skal betale.

DigitAbel – for dypere læring