Utforske sammensatte uttrykk med Geogebra

Vi kan lage variabler(glidere) i algebrafeltet og bruke dem til å utforske sammensatte regneuttrykk i CAS. Vi kan se på hvordan vi kan bruke parenteser i uttrykkene våre og se at uttrykkene kan skrives på ulike måter.

La oss forske litt!

Oppgave til etterarbeid!

Finn på to nye varer og lag tilsvarende glidere i algebrafeltet. Lag en liten handleliste og se om du kan bruke CAS til å skrive uttrykkene med og uten parenteser. Får du samme pris?

DigitAbel – for dypere læring