Sammensatte regneuttrykk 7.trinn

“bruke sammensatte regneuttrykk til å beskrive og utføre utregninger”

Vi handler litt og lager sammensatte regneuttrykk for å finne prisene
I matematikken så har vi ofte behov for å lage et uttrykk som er representert med flere regneoperasjoner. Vi kan trenge flere regnearter i samme utregning, og noen ganger så bruker vi parenteser for å skrive uttrykket på en enklere måte.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring