Utforske positive og  negative tall med Excel

Excel er et godt verktøy til å utforske regning med positive og negative tall. Vi lager et tall a og et tall b og bruker de verdiene til å se på noen utregninger. Vi sjekker resultatene våre med en tallinje  i Excel

Oppgave til etterarbeid!

Kan du utvide tallinjen til å være fra 15 til -15? Sett inn en kolonne for et tall c og lag oppgaver med tre ledd. (feks: a-b-c)

DigitAbel – for dypere læring