Utforske positive og negative tall med Python

Vi kan enkelt lage en liten kode som vi kan bruke til å forstå regning med positive og negative tall. Vi oppretter variablene a og b i Python og gir dem både positive og negative tallverdier. Vi bruker variablene i utregninger og skriver svarene til skjermen. 

La oss kode litt i Python!

Pyton
				a = 2
b = -4
print(a+b)
print(a-b)
print(-a+b)
print(-a-b)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du også opprette en variabel c og gi den en tallverdi? Skriv noen printfunksjoner der du bruker variablene a,b,c i utregningene dine. 

DigitAbel – for dypere læring