Utforske positive og negative tall med Geogebra

Vi kan bruke en glider og  x-aksen  i Geogebra til å utforske regning med positive og  negative tall. 

  • Vi lager en glider a med verdier fra -5 , 5
  • Vi lager punkter i skriv inn feltet:
    • (-5-a, 0)
    • (-5+a, 2) 
  • Nå kan du endre verdien på glider a og lese av verdien på punktene på x-akesn.
  • I CAS kan du også regne ut verdiene.

La oss utforske litt i Geogebra!

Oppgave til etterarbeid!
  • Kan du bruke innstillinger på glideren og endre min verdien til -10 og maks verdien til 10?
  • Buk punkter til å utforske (-10+(-a), 4)

DigitAbel – for dypere læring